Profil spoločnosti

Kvant logo

Kvant spol. s r.o. vznikol v r. 1995. Hlavné zameranie je distribúcia kvalitných optických a elektronických prístrojov na Slovensku a taktiež výroba niektorých produktov, najmä v oblasti laserovej techniky. Za roky svojej existencie zaznamenal výrazné úspechy vo vývoji a vo výrobe vlastných produktov. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako polovica výroby smeruje na export do viac ako 25 krajín sveta.

V súčasnosti sa aktivity rozdeľujú do nasledujúcich oblastí:

LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa dodávky od laserových diód a modulov, až po úzko špecializované systémy pre zdravotníctvo, priemysel, kontrolu kvality a iné. Veľký úspech a exportný nárast zaznamenáva výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami. Laserové projektory sa stávajú významnou súčasťou oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou portfólia firmy sú i biostimulačné a operačné laserové systémy využívané v zdravotníctve, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie, ale aj sofistikované kozmetické prístroje, ktoré sa stávajú nevyhnutnou súčasťou každého kvalitného kozmetického salónu.

Info: www.laser.skwww.lasery.skwww.lasershow.sk

OPTICKÉ ZARIADENIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Oddelenie dodáva zákazníkom mikroskopy optické, elektrónové , skenovacie, mikrotomy, lupy, kamery, objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty. Taktiež je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálne optiké prvky podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale taktiež v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S touto oblasťou výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie a analýzu obrazu CCD kamerami a jeho vyhodnocovanie po spracovaní framegrabberom pomocou PC systémov. Taktiež sú dodávané komponenty pre digitálne spracovanie obrazu, ako napríklad: framegrabbre (Matrox, KapaLab, …), digitálne fotoaparáty, optické redukcie, objektívy, špeciálne osvetlenie atď.

Info: www.mikroskopy.skwww.optika.skwww.kamery.sk

DIDAKTICKÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky pre oblasť ZŠ, SŠ a VŠ. Najväčší sortiment je v oblastiach didaktických pomôcok pre výuku: fyziky, chémie, technických predmetov, biológie, výuky jazykov, geografie, histórie … V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky na výuku fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a export výrobkov do celého sveta. Veľmi významná časť našej ponuky je zameraná na prezentačnú techniku ako sú datavideoprojektory, spätné projektory, episkopy, premietacie plátna, jazykové učebne a iné prezentačné pomôcky.

Info: www.skola.skwww.projektory.skwww.tabule.sk

ODDELENIE TVORBY ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU A HARDVÉRU

Náplňou tohoto oddelenia je vývoj a výroba programov a podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov ako napríklad:

 • „Expertné systémy pre kriminalistiku – balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika”
 • „Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
 • „Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
 • „Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely – Kriminalist. ústav Bratislava“
 • “Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora”
 • „Ovládanie laserového scanovacieho a gravírovacieho systému”
 • „Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
 • „Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
 • „Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku”
 • „Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
 • „Profilometrické kontrolné systémy“ a mnohé ďalšie

Info: www.meranie.skwww.dip.skwww.lims.sk

ODDELENIE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Hlavnou oblasťou činnosti sú dodávky špeciálnych prístrojov od firiem zastupovaných spoločnosťou KVANT a poskytovanie servisu na tieto zariadenia.
Medzi hlavných partnerov patria:

 • TESCAN – elektrónové mikroskopy
 • Foster&Freeman a Mason&Vactron, UK: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície, atď.
 • VigoSystems : Termovízne kamery a infračervené detektory.
 • ISG Thermal Systems: Termáovízne kamery pre požiarnikov a záchranárov.
 • NEC .- termovízne kamery
 • Allied Vision – digitálne kamery
 • JENOPTIK – digitálne kamery

Info: www.tescan.skwww.kamery.skwww.termokamery.skwww.ntmdt.sk

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na vyhľadávanie kvalitných dodávateľov a distribúcia ich produktov na Slovensku a

Hľadanie ďalších distribútorov vlastných výrobkov v zahraničí, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú technické parametre a kvalita výrobkov. Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a realizáciou vlastného stánku prezentuje i Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy WORLDDIDAC Mexico City, Laser Mníchov, Prolight and Sound Frankfurt , SIB Rimini, WORLDIDAC ZURICH a mnoho ďalších. Na tuzemskom trhu sú aktivity namierené na skvalitňovaní svojich služieb a rozširovaní sortimentu.