Lasery

VYSOKO VÝKONOVÉ OPERAČNÉ SYSTÉMY

Azuryt Line CO2 Laser - Model CTL-1401Azuryt Line CO 2 Laser – Model CTL-1401

Najšetrnejší medzi lasermi svojej triedy, určený pre efektívne bezkontaktné a nekrvavé rezanie, vaporizáciu a koaguláciu mäkkých tkanív. Ponúka jedinečné výhody pre liečbu ambulantných pacientov a pacientov v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Klinická univerzálnosť laseru ho predurčuje k použitiu v mnohých špecializáciách. Laser s uznávanou reputáciou môže byť úspešne použitý vždy s presnosťou, pri potrebách hemostázy a zároveň zabezpečujúci komfort pacienta.

Fotónový koagulátor CTL-3803Fotónový koagulátor CTL-3803

Fotokoagulator sa sklada z wolframovo – halogénovej lampy, emitujúcej svetelné žiarenie, ktoré je fokusované na koncovke aplikátora na tepelnú energiu vyvolávajúcu proces koagulácie. Používanie je veľmi jednoduché a hlavne hĺbka koagulácie sa dá objektivizovať nastavením časovej expozície.

Výhody fotokoagulácie v porovnaní s klasickými metódami koagulácie:

  • možnosť precíznej kontroly hĺbky koagulácie
  • časť koagulácie je maximálne 3 sekundy
  • minimálny kontakt aplikátora s tkanivom
  • možnosť sterilizácie aplikátora
  • prakticky minimálne termické poškodenie okolitého tkaniva

NÍZKO VÝKONOVÉ BIOSTIMULAČNÉ LASERY

Doris Line - Model CTL-1106MXDoris Line – Model CTL-1106MX

Nízkovýkonný diódový laser Model CTL-1106 MX je odpoveďou na kontinuálne hľadanie terapeutických alternatív, ktoré umožňujú uskutočniť transdermálnu, neinvazívnu, nechemickú liečbu s výbornou odpoveďou. Funkcie, klinická výkonnosť a široký výber doplnkov robia toto zariadenie širokopoužitelným a cenovo prístupným pre komplexnú laserovú terapiu v každej ordinácii. Systém môže byť lepšie aplikovaný vďaka zdokonalenej konštrukcii, ktorý bol vyvinutý tímom skúsených inžinierov a doktorov.

Doris Line - Model CTL-1106MX - double probeDoris Line – Model CTL-1106MX – double probe

Donedávna únavná, časovo-náročná laserová liečba už viac neexistuje! Všetky výhody laserovej terapie sú teraz dostupné v jednoduchom celku s dvoma komplementárnymi sondami. Vysokovýkonné laserové multidiódy zahrňujú použitie jednej sondy najmä pri liečbe povrchových lézií a druhej sondy pre terapeutické indikácie hlboko uložených lézií. Obidve sondy možu byť použité simultánne, v synergických interakci??ch so širokým rozpätím liečby vo fyzioterapii, dermatológii, urológii, gynekológii, zubnom lekárstve, ENT a mnohých iných aplikáciách. Na požiadanie môže byť systém kedykoľvek rozšírený postupne o ďalšie aplikačné sondy alebo automatické skenery.