Nízko výkonové biostimulačné lasery

Indikácie nízkovýkonových biostimulačných laserov


medicina31

Strana 1


medicina32

Strana 2


medicina33

Strana 3

V posledných rokoch zaznamenávajú lasery v zdravotníctve obrovský rozmach najmä vďaka pokroku v oblasti modernej technológie vo výrobe laserových diód. Cenovo sú dnes už dostupné do každej ambulancie. V prípade záujmu kontaktujte sa s našimi odborníkmi. Poskytneme Vám poradenstvo i skúsenosti s používaním laserov v najrôznejších medicínskych aplikáciach.

NÍZKOVÝKONOVÉ BIOSTIMULAČNÉ LASERY

Liečba nízkovýkonovým laserom – softlaserom, pre jeho analgetický, antiflogistický a biostimulačný efekt určila nové možnosti liečby prakticky vo všetkých oblastiach medicíny:

 • chirurgia – distenzie, distorzie, per sekundam hojace sa rany, ulcera cruris, tendovaginitidy atď.
 • ortopédia – entezopatie, osteo a spondylartrózy atď.
 • reumatológia – progresívna polyartritída
 • rehabilitácia a športová medicína: doliečenia pourazových stavov atď.
 • gynekológia – kolpitídy, adnexitídy atď.
 • urológia – Štúdia: Benígna Hyperplázia Prostaty (.pdf), epidimitídy atď.
 • proktológia – hemoroidy, fisury, fistuly atď.
 • dermatológia – HSV, zoster, keloidné jazvy, ekzémy atď.
 • neurológia – neuralgia, trigeminu, spastické parézy atď.
 • ORL – zápalové ochorenia vonkajšieho ucha, nosohltana, tvárových dutín atď.
 • stomatológia – gingivitídy, afta atď.
 • interná medicína
 • akupunktúra

Doris Line - Model CTL-1106MXDoris Line – Model CTL-1106MX

Nízkovýkonný diódový laser Model CTL-1106 MX je odpoveďou na kontinuálne hľadanie terapeutických alternatív, ktoré umožňujú uskutočniť transdermálnu, neinvazívnu, nechemickú liečbu s výbornou odpoveďou. Funkcie, klinická výkonnosť a široký výber doplnkov robia toto zariadenie širokopoužitelným a cenovo prístupným pre komplexnú laserovú terapiu v každej ordinácii. Systém môže byť lepšie aplikovaný vďaka zdokonalenej konštrukcii, ktorý bol vyvinutý tímom skúsených inžinierov a doktorov.

Cenník na vyžiadanie: drenkova@kvant.sk
Leták – Doris


Doris Line - Model CTL-1106MX - double probeDoris Line – Model CTL-1106MX – double probe

Donedávna únavná, časovo-náročná laserová liečba už viac neexistuje! Všetky výhody laserovej terapie sú teraz dostupné v jednoduchom celku s dvoma komplementárnymi sondami. Vysokovýkonné laserové multidiódy zahrňujú použitie jednej sondy najmä pri liečbe povrchových lézií a druhej sondy pre terapeutické indikácie hlboko uložených lézií. Obidve sondy možu byť použité simultánne, v synergických interakciách so širokým rozpätím liečby vo fyzioterapii, dermatológii, urológii, gynekológii, zubnom lekárstve, ENT a mnohých iných aplikáciách. Na požiadanie môže byť systém kedykoľvek rozšírený postupne o ďalšie aplikačné sondy alebo automatické skenery.

Cenník na vyžiadanie: drenkova@kvant.sk
Leták – Doris


Trend vo vývoji laserov smeruje od plynových k polovodičovým typom, hlavne pre ich výrazne väčšiu životnosť, nižšiu cenu, širokú paletu vlnových dĺžok v oblasti červeného a infračerveného spektra, dostatočnú koherentnosť, miniaturizáciu a nízke napájacie napätie. Hlavným kritériom pri výbere laserov z pohľadu lekára bez skúseností s laserovým prístrojom je: znalosť v akom odbore a pri akých indikáciach chceme laser používať, nutnosť zohľadniť pre dané indikácie nutné parametre týkajúce sa požadovaného výkonu, vlnovej dĺžky, možnosti frekvenčnej, či pulznej modulácie. Následne je vhodné zohľadniť komfortnosť používania, displejové funkcie s možnosťou nastavenia výkonu, dávky a času terapie.

Vlnová dĺžka.: vo všeobecnosti môžeme povedať, že prístroje s kratšou vlnovou dĺžkou napr. 600 – 700 nm používame pri aplikáciách v povrchových oblastiach organizmu pre ich slabšiu penetráciu do tkanivových štruktúr (hlavná indikačná oblasť je dermatológia – oblasť kože a slizníc). Naopak, dlhšie vlnové dĺžky v bl??zkej infračervenej oblasti indikujeme pri ovplyvnení hlbšie uložených štruktúr (chrupavky, šlachy – hlavná indikačná oblasť je ortopédia, reumatológia, športová medicína).

Výkon a s ním súvisiaca dávka a čas. Väčšina doporučených dávok sa nachádza v intervale 1 až 4 J/cm2 /pri jednej aplikácii/. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že deštrukčný efekt na tkanivo môže mať až dávka väčšia ako 8,5 J/cm2 (vládne tu však istá názorová rozdielnosť autorov). Ak vychádzame pre čas aplikácie zo vzťahu T=ExS/P, /E je požadovaná aplikovaná dávka, S je plocha na ktorú sa laserové žiarenie aplikuje a P je výkon lasera/ potom pri použití prístroja s vyšším výkonom dosiahneme doporučenú dávku za kratší čas, ako u prístroja s menším výkonom. Pri niektorých typoch prácu uľahčuje mikroprocesorová kontrola, ktorá po nastavení dávky (E) automatiky nastaví časovú expozíciu.
Zo širokého sortimentu Vám vyberáme tieto základné typy softlaserov (v prípade individuálneho záujmu môžeme ponuku rozšíriť o typy pre špecifické indikácie napr. liečbu hypertrofie prostaty a pod.).

K laserom ponúkame.:

 • ochranné protilaserové okuliare pre všetky typy laserov
 • laserové aplikátory
 • laserové automatické scannery

Pri zakúpení prístroja možnosť individuálneho bezplatného zaškolenia.

Informujte sa u nás na zľavy, ktoré Vám môžeme poskytnúť.

Prečítajte si viac o biostimulačných laseroch a ich využití v medicínskej praxi