KOZMETICKÉ LASERY A PRÍSTROJE

Skener PANORAMA

Scannery umožňujú ožarovať veľké plochy po dlhú dobu, čo je v prípade sondy zdĺhavé a nepraktické. Účinky takéhoto ošetrenia sa nesčítavajú, ale násobia. Tomuto efektu hovoríme synergetický účinok laserového scanneru.

Bežné scannery sú riešené za pomoci jedného laserového zväzku rozdeleného systémom zrkadiel. Tieto scannery však nedokážu rovnomerne ožiariť guľaté alebo vypuklé plochy. Preto bol vyvinutý panoramatický scanner zostavený z dvanástich nezávislých žiaričov, ktoré na ožiarenú plochu dopadajú približne kolmo, to znamená s najväčšou možnou účinnosťou.