KOZMETICKÉ LASERY A PRÍSTROJE

Sonda CHROMIUM

Sonda CHROMIUM je výnimočná minfračervená sonda svojim výkonom, použitímunikátnej ortokonduktívnej optiky a mierou dosiahnutej koherencie. Vďaka použitiu originálnej ortokonduktívnej optiky poklesli výkonové straty oproti tradičným laserom z 30% na 2%. Zvýšila sa tak terapeutická účinnosť i vo veľkých prežarovaných hĺbkach (19cm).

Je vhodná pri náročných formách telových masáží a ošetrovaní veľkých svalových skupín. Jej infračervená vlnová dĺžka umožňuje prenikať skutočne hlboko a stimulovať tak účinne bunkové štruktúry v ťažko dostupných miestach.